0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total

  RETIREMENT GIFTS

  RETIREMENT GIFTS
   

  "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
  .
  คงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อย หากเราได้แสดงความรู้สึกขอบคุณเป็นครั้งสุดท้าย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มอบความจริงใจ ซื่อตรง และความขยันขันแข็งกับองค์กรมาโดยตลอดอายุการทำงานของเขา ร้าน Folio Premium Gifts เราเชี่ยวชาญในการสรรหาชุดของขวัญที่ตรงใจ เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความขอบคุณ เป็นชุดของขวัญสำหรับการเกษียณที่เลอค่าและน่าจดจำ
  .
  นอกจากจะเป็นตัวแทนขององค์กรที่แสดงความขอบคุณกับการร่วมงานกันมาอย่างยาวนาน แต่ยังเป็นสินค้าที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เป็นการมอบสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี