0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total

  HEALTHY SET


  “ มากกว่าสิ่งของ แต่เป็นประสบการณ์การได้รับที่ตรึงใจ เราต้องการให้ของทุกชิ้นมีความหมาย ”

  Folio Premium gifts เป็นส่วนหนึ่งของ Folio brand ซึ่งเป็นตราสินค้าที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ของคนไทย ในส่วนของ Premium gifts เราทำงานเกี่ยวกับของขวัญของชำร่วยมายาวนาน ของขวัญ ทุกกล่องที่เราส่งมอบออกไป เราเตรียมสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจ ในทุก ๆ ครั้งเราพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณค่าของความรู้สึกยังคงชัดเจนเมื่อ
  มันได้ถึงมือของผู้รับที่มีค่ายิ่งของลูกค้าของเรา

  เพราะเราต้องการทำให้ “เวิร์ก” สำหรับทุกคน  ของขวัญ หรือ ของชำร่วย ที่ Folio หมายถึงสามสิ่งที่เป็นดั่งความตั้งใจของเรา

  ประการแรก เรามองว่าของขวัญเป็นดั่งรูปธรรมของ ความปรารถนาดี คำอวยพร และคำขอบคุณ ดังนั้นของขวัญจึงดำรงอยู่ในฐานะของเครื่องหมาย และ เป็นประจักษ์พยานว่าครั้งหนึ่งเราได้มีความรู้สึกดีๆแก่กัน ของขวัญที่มีคุณค่า ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาสูงแต่ทว่า หากแต่สามารถแสดงออกถึงความตั้งใจในการให้นั้นได้ต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

  ประการที่สอง ของที่ส่งเสริมแบรนด์ของลูกค้าของเรา ควรเป็นของที่สามารถใช้ในชีวิตได้จริงๆ เป็นของที่ดูดี ถูกต้องทั้งกาละ และ ส่งเสริมทั้งเทศะ สอดรับบริบทชีวิตประจำวัน อันจำให้การตระหนักรู้แบรนด์ของลูกค้านั้นมีขึ้นอยู่เสมอ ประการสุดท้ายของเราคือเมื่อให้ไปแล้ว ของนั้นมีประโยชน์ และ สามารถใช้ได้นาน นั่นถึงจะเป็นการให้ ที่ไม่ได้เป็นภาระแก่ผู้รับ และ โลกใบนี้

  Folio เราทำงานเกี่ยวกับของขวัญของชำร่วยมายาวนานเป็นสิบปี ของของเราที่ส่งมอบออกไป เราเตรียมสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจ ในทุกๆ ครั้งเราพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณค่าของความรู้สึกยังคงชัดเจนเมื่อมันได้ถึงมือของผู้รับที่มีค่ายิ่งของลูกค้าของเรา

  *** ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รบกวนลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมตามด้านล่าง ***
  ----------------
  *** ติดต่อเพื่อทำการสั่งซื้อ ***
  ช่องทาง Line@ คลิก
  ติดต่อ: 02-432-4999 / 093-542-2290 (เวลาทำการ 8.30 - 17.00น.)
  และ : 081-643-6061 (นอกเวลาทำการ)